historie Šlapanického divadla


Úplný počátek můžeme hledat v šedesátých letech 19. století, kdy jsou zaznamenány první písemné zmínky o šlapanickém divadle.
Pro divadelní historii Šlapanic lze za výjimečný považovat rok 1884, rok neobyčejně bohaté divadelní činnosti. V novém prostředí, v hostinci U černého orla, bylo uvedeno několik úspěšných představení, tento úspěšný rok pak byl zakončen v hostinci u Weberů silvestrovskou zábavou s hudbou, zpěvem a divadlem.
V roce 1890 byly Šlapanice městečkem se dvěma a půl tisíci obyvateli. Pro další rozvoj úspěšné divadelní činnosti se ukázalo nezbytné ustavení divadelního spolku a dát do té doby nahodilému divadelnímu fungování jistý řád. Ve středu 19. června 1890 se konala ustavující schůze. Byl zvolen přípravný výbor a ten byl pověřen vypracováním stanov a provedením všech úředně nutných kroků.
V devadesátých létech zaznamenalo společenské dění ve Šlapanicícch neobyčejný vzestup. Přibývalo množství spolků a zájem o společenský život rostl. I po vzniku společnosti Kosmák pokračovala divadelní činnost studentů. Jejich zásluhou se pak poprvé na šlapanickém jevišti hrála opera- tříaktové dílo V. Mělnického Sinfonia aneb Záhuba rodu Šnofoniova. K divadlu také vedla své členy Sokolská jednota. Roku 1897 se pro společnou divadelní činnost rozhodli lidé ze Sokola, Kosmáka a Svatopluka.
Na konci devatenáctého století už byla i ve Šlapanicích patrná názorová propast mezi svobodomyslnými a konzervativními lidmi. To vedlo k mnoha názorovým rozepřím a tyto spory pak také vedly k ustavení občanské besedy Svatopluk.
Po roce 1908 začalo s ochotnickou činností také místní sdružení venkovské omladiny a už na vlastním jevišti – v Dělnickém domě, začal hrávat dramatický odbor místní Dělnické tělovýchovné jednoty. Začínalo století, které se zdálo být divadlu, i tomu ochotnickému, zaslíbené…